Љубомир Бранѓолица

Љубомир Бранѓолица е на посебен начин уникатна појава во македонската
музичка култура. Неговото богато музичко творештво е плод на повеќе
влијанија, тенденции и животни ситуации. На 19-ти август 2022 година
Љубомир Бранѓолица го прослави деведесеттиот роденден, па тоа беше
повод, да се осврнеме на неговиот творечки лик,

12.jpg
12_edited.jpg